inkapsling

(encapsulation) – principen att ett objekts inre uppbyggnad ska vara ointressant för den som använder objektet i programmering. Detta är en grundprincip i objektorienterad programmering. Allt en programmerare behöver veta är vad objektet kan göra och hur man instruerar objektet att göra det. Inkapsling innebär att man skiljer mellan objektets innehåll (data och program) och dess gränssnitt mot andra objekt. Objekt kommunicerar genom att skicka meddelanden till varandra. De ber varandra att exekvera procedurer eller metoder baserat på angivna data och att meddela resultatet. Programmeraren behöver därför inte veta hur ett objekt är skrivet, bara hur man skriver meddelanden till det. En annan fördel med inkapsling är att objektet kan isoleras mot många slags fel i andra objekt och felaktiga indata. Objekt exekverar nämligen bara instruktioner som är formulerade på rätt sätt.

[programmering] [ändrad 20 mars 2018]

Dagens ord: 2013-06-09