innehållsadresserad lagring

(content-adressed storage eller content-adressable storage, förkortat CAS) – möjlighet att hitta lagrad information genom att söka efter innehållet. – Med innehållsadresserad lagring behöver man inte veta adressen till den plats i datalagringssystemet där informationen finns, eller det relevanta filnamnet. Det behövs inte heller något index som hänvisar till rätt adress. I stället ingår både informationen och adressen i en så kallad innehållsadress (content address). Innehållet representeras vanligtvis av ett kondensat (hash). Observera att det inte handlar om att kunna göra sökningar på ord eller fraser, som i sökmotorer, utan man söker på hela innehållet, till exempel hela filen. Detta fungerar i praktiken bara på data som lagras permanent och som inte kommer att ändras (eftersom ändringar leder till omflyttningar). System för innehållsadresserad lagring används för arkivering och tillåter inte ändringar eller kopiering av filer.

[arkivering] [ändrad 2 februari 2018]