insourcing

utförande av arbetsuppgifter med egen personal. Alltså motsatsen till outsourcing. Underförstått: att man tillgriper insourcing där det annars skulle ha varit aktuellt med utkontraktering.

[innovation och produktion] [ändrad 4 januari 2020]