insourcing

att utföra arbetsuppgifter med egen personal. Alltså motsatsen till outsourcing. Underförstått: att man tillgriper insourcing där det annars skulle ha varit aktuellt med utkontraktering.