Institutet för juridik och internet

(IJI) – organisation som erbjuder juridisk hjälp åt personer som har utsatts för näthat. Den grundades 2013 av professor Mårten Schultz (blogg) vid Stock­holms universitet. Verksamheten drivs av juridikstudenter under tillsyn av universitetslärare i juridik. Institutet kallas ofta för Juridik­institutet. – Se juri­dik­institutet.se.

[förföljelser] [juridik] [organisationer] [ändrad 30 mars 2017]