Intel trusted execution technology

en säkerhetssatsning från Intel, tidigare känd under namnet LaGrande, lanserad 2006. Går i korthet ut på att se till att processorn inte kör några andra instruktioner än de som användaren tillåter. Förkortas ibland TXT. – Läs mer på Intels webbsidor.

[it-säkerhet] [ändrad 11 oktober 2019]