interconnect

(network interconnect) – nätsammankoppling – förbindelse mellan två datornätverk som gör det möjligt att dirigera trafik från det ena nätet genom det andra.

[nätverk] [ändrad 29 april 2020]