Internet exchange point

(IXP eller IX) – teknisk knutpunkt där internetoperatörer utbyter trafik direkt med varandra. Kallas på svenska ibland för internetknutpunkt. Varje internetoperatör har ett eget nätverk, som kallas för auto­nomt system, och det är i sin tur direkt eller indirekt anslutet till det egentliga internet. Vid en IXP kopplas ett antal autonoma system i samma geografiska område samman så att de kan utbyta med­del­an­den direkt. Meddelandena behöver inte skickas hela vägen (transitera) till det egentliga internet, utan de tar en kortare väg genom en IXP. Detta sparar tid och pengar och kan förbättra tillförlitligheten.

[internet] [ändrad 2 oktober 2019]