internetkafé

lokal där gästerna mot betalning får använda en internet­ansluten dator. Som namnet visar finns det också servering. – Inter­net­kaféer var vanliga på 1990‑talet och 00‑talet, när det var svårt att få tillgång till internet utanför hemmet och arbets­platsen. Internet­kaféer an­vänds också för hemlig kommunikation, eftersom användaren inte går att spåra längre än till kaféet. Senare har särskilda internet­kaféer blivit mindre vanliga, dels därför att allt fler har tillgång till internet nästan överallt genom mobil­nätet, dels för att vanliga kaféer och andra lokaler ofta till­handa­håller internetanslutning genom wi-fi, och gästerna har med sig egna datorer eller bara använder mobiltelefon. – Se också LAN‑kafé.

[it-liv] [ändrad 19 juni 2018]