LAN-kafé

lokal där gästerna spelar datorspel mot varandra. Deras datorer är sammankopplade i ett lokalt nätverk, LAN, därav namnet. (Jämför med LAN‑party.) Som framgår av namnet finns det också servering i lokalen. LAN‑kaféer kan ses som en variant av internet­kafé. – Enligt ett utslag från 2007 i regeringsrätten faller LAN‑kaféer under automatspelslagen. Efter att regeringen 2012 ändrade regelverket införde Lotteriinspektionen 2013 tillståndskrav och avgifter (LAN‑avgift) för LAN‑kaféer (se pressmeddelande, borttaget från nätet, finns på Wayback Machine, se länk). Men i mars 2015 rekommenderade riksdagens kulturutskott enhälligt att LAN‑avgiften skulle avskaffas, vilket skedde när en ändring i automatspelslagen trädde i kraft 2019 – se här.

[juridik] [spel] [ändrad 20 november 2020]

Dagens ord: 2015-03-12