LAN-kafé

lokal där gästerna spelar datorspel mot varandra. Deras datorer är samman­kopp­lade i ett lokalt nätverk, LAN, därav namnet. (Jämför med LAN‑party.) Som framgår av namnet finns det också servering i lokalen. LAN‑kaféer kan ses som en variant av internet­kafé. – Enligt ett utslag från 2007 i regeringsrätten faller LAN‑kaféer under automatspelslagen. Efter att regeringen 2012 ändrade regel­verket införde Lotteriinspektionen 2013 tillstånds­krav och avgifter (LAN-avgift) för LAN‑kaféer (se pressmeddelande, borttaget från nätet, finns på Wayback Machine, se länk). Men i mars 2015 rekommenderade riksdagens kultur­utskott enhälligt att LAN‑avgiften skulle avskaffas, vilket sker när en ändring i automatspelslagen träder i kraft 2019.

[juridik] [spel] [ändrad 30 maj 2017]

Dagens ord: 2015-03-12