IP-Centrex

företagsväxel för internettelefoni (IP-telefoni) som tillhandahålls som en tjänst av teleoperatören. – Se Centrex. – Se också branschorganisationen ip-centrex.org (troligen nerlagd).

[telefoni] [ändrad 7 november 2013]