it-poesi

lyriska tirader om alla välsignelser som den nya informations­teknologin ska föra med sig. – För­fattas på be­ställ­ning av väl­arvoderade skribenter, och publiceras i skrifter som ges ut av kom­missioner och forsknings­stiftelser. Be­släktat med läro­plans­poesi, men anses mer in­bringande för skribenten.

Dagens ord: 2014-07-09