Jeffrey’s image metadata viewer

ett webbaserat program som tar fram tekniska upp­gifter om bilder som publice­ras på internet. Det gäller upp­gifter i standard­formatet Exif. (Programmet hette tidigare Jeffrey’s Exif viewer.) Exif innehåller bland annat infor­ma­tion om när en bild togs och, om kameran klarar det, även om var bilden togs. Det är därför ett av flera verktyg för käll­kritik på nätet. Programmet, som har utvecklats av Jeffrey Friedl (regex.info), finns som tillägg till Google Chrome. – Det finns flera liknande program. Sådana program kallas också för Exif readers. – Se exif.regex.info (nere i april 2023).

[foto] [källkritik] [ändrad 4 april 2023]

Dagens ord: 2015-12-09