Exif

Exchangeable image file format – standard för auto­ma­tisk teknisk beskrivning av bilder som tas med digitala kameror. – Exif lagrar tillsammans med fotot upp­gifter om bland annat vilken kamera (eller mobiltele­fon) som bilden är tagen med, datum och klock­slag, avståndsinställning, bländare, brännvidd, känslig­het (ISO), pixel­mått och slutartid. (Datum och klock­­slag blir fel om de är fel in­ställda på kameran.) Om möjligt sparas också uppgifter om plats, foto­graf och upp­hovs­rätt.  Exif-data följer med när foton över­förs till dator eller sparas digitalt på andra sätt. Man kan få fram Exif‑data genom att klicka på Egenskaper eller Mer informa­tion när bilden visas. Däremot följer Exif‑data inte alltid med när foton publi­ce­ras på sociala medier. – Standarden för Exif fastställs av Camera and imaging products association (cipa.jp) och finns på denna länk. – Läs också om Jeffrey’s Exif viewer Jeffrey’s image metadata viewer.

[filformat] [förkortningar på E] [kameror] [ändrad 21 juni 2018]

Dagens ord: 2015-12-05