jitter buffer

i internettelefoni: jitterbuffert – en buffert som jämnar ut oregelbundenheter (jitter) i det inkommande röstflödet. Det är ett minne som mellanlagrar inkommande röstpaket och, med en för lyssnaren omärklig fördröjning, skickar dem vidare i jämn takt. – Oregelbundenheterna uppstår i internettelefoni därför att talet delas upp i små paket som sänds oberoende av varandra. De sätts ihop hos mottagaren till något som låter som ett kontinuerligt flöde. Av tekniska skäl kan paketen ta olika lång tid på sig för att komma fram, och resultatet skulle då bli att talet blir hackigt eller otydligt. En jitterbuffert jämnar ut oregelbundenheterna.

[telefoni] [ändrad 6 december 2018]

Dagens ord: 2013-04-10