Joyn

tidigare varumärke för telekomföretagens satsning på att integrera internet­bas­e­ra­de tjänster med teleabonnemanget. Varumärket lanserades 2012, men används inte längre (2017). Syftet var att konkurrera med internetbaserade tjänster som Skype, som körs över teleoperatörernas mobila datanät utan att operatörerna tjänar något extra på det. – Joyn byggde på Rich commu­ni­cation services (RCS), som däremot finns kvar. – Se GSMA:s webb­sidor.

[datakommunikation] [nerlagt] [ändrad 22 november 2017]