Rich communication services

(RCS) – en mer mångsidig ersättning för SMS i mobiltelefoner. RCS ger möjlig­het till filöverföring, överföring av bilder, gruppchatt, videosamtal och internettelefoni. Ett syftet kan sägas vara att mobiloperatörerna själva ska erbjuda och ta betalt för sådana tjänster av abonnenterna i stället för att kunderna använder Skype och andra tjänster. – RCS marknadsförs sedan 2011, en tid under namnet Joyn†. (Kallades först för Rich communication suite.) – RCS har fastställts av bransch­orga­ni­sa­tionen GSMA, se GSMA:s webbsidor.

[mobilt] [ändrad 18 augusti 2019]