junk mail ⇢

eller junkmail – annat engelskt uttryck för spam.

[spam]