kanalisation

rör med plats för kablar och ledningar. Både byggandet av rören och själva rören kallas för kanalisation; byggandet kallas också för kanalisering. – På engelska: canalization.

[elektronisk kommunikation] [kablage] [ändrad 12 november 2019]