kappsäcksproblemet

(the knapsack problem) – att packa en kappsäck med ett urval föremål ur ett större antal så att kapp­säcken blir full, eller så full som möjligt. Före­målen är olika stora, och alla får inte plats. – Ett enkelt exempel är att kappsäcken har volymen 5 och föremålen har storlekarna 1, 2, 3, och 4. I så fall går det med 1+4 och 2+3. Det är enkelt, men om kappsäcken är större och föremålen många kan problemet bli omöjligt att lösa inom rimlig tid (ohanterligt). Det blir för många möjligheter att pröva. – Kapp­säcks­pro­blemet räknas som ett NP‑fullständigt problem. Det är ett opti­me­rings­pro­blem som har praktisk tillämpning inom områden som transport.

[matematik och logik] [ändrad 2 maj 2017]