kepsbildning

(språklig term) – import av engelska ord enligt mönster av keps, det vill säga att ett engelskt ord i flertalsform blir ett svenskt ord i ental. Keps kommer ju av engelska caps (mössor). Andra exempel på kepsbildningar är bebis (babies), clips, kex (cakes), potatis (potatoes), räls (rails) och slips. Även chips (se chipp) har skapats enligt den modellen.

[språk] [ändrad 3 december 2019]