Khelafabook

ibland stavat 5elafabook – kortlivat socialt nätverk för terrorist­orga­nisa­tionen Islamiska staten, IS. Sajten var uppe ett par dagar runt den 10 mars 2015, men för­svann sedan. En förklaring fanns tidigare på 5elafabook.com (stängd).

[politik] [sociala nätverk] [ändrad 23 oktober 2017]