klickkvot

(click-through rate, CTR) – mått på genom­slaget för annonser på webben. Kvoten anger hur stor andel av de som har sett en annons på webben som klickar på den för att få mer infor­ma­tion.

[webbstatistik] [ändrad 6 maj 2018]