klientsäkerhet

(endpoint security) – it‑säkerhet som gäller den ut­rustning som slutanvändarna har: person­datorer, bärbara datorer, hand­datorer, mobiltelefoner. Klient­säker­het kräver ofta aktiv med­verkan av slutanvändarna, vilket kallas för klient‑efter­levnad (end­point com­pliance). – Endpoint security management – klientsäkerhetshantering. – Se också endpoint detection and response (EDR).

[it-säkerhet] [ändrad 1 oktober 2019]