klippbok

(clipboard) – det minne som håller det som användaren har klippt ut. Det används alltså för funktionerna klipp‑och‑klistra och kopiera i grafiska användargränssnitt. – Material som har klippts ut eller kopierats sparas som urklipp i klippboken tills de klistras in. Klippboken kallas ibland också för urklipp. – Klippboken ingår i operativsystemet: det är nödvändigt för att man ska kunna flytta text och bilder mellan olika program. – De enklaste klipp­böck­erna kan bara innehålla en sak i taget. Det senaste som man lägger in knuffar ut allt tidigare. – Det finns också program, till exempel program för bildbehandling och layout, som har egna klippböcker. Sådana klippböcker kan ofta innehålla många urklipp. – Se också molnurklipp och paste‑site.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 8 december 2019]