klippbok

(clipboard) – det minne som används för funktionerna klipp-och-klistra och kopiera i grafiska an­vändar­gräns­snitt. – Material som klippts eller kopierats sparas som urklipp i klippboken tills de klistras in. Klippboken kallas ibland också för urklipp. – Klippboken är en del av operativsystemet, vilket är nödvändigt för att man ska kunna flytta text och bilder mellan olika program. – De enklaste klipp­böck­erna kan bara innehålla en sak i taget. Det senaste som man lägger in tränger ut allt tidigare. – Det finns också program som har egna klippböcker. Sådana klippböcker kan ofta innehålla många urklipp. – Se också molnurklipp och paste-site.