klipp-och-klistra

(cut-and-paste) – ta bort (”klippa ut”) en del av innehållet i en fil, eller hela innehållet, och sedan flytta det till en annan del av filen eller till en annan fil (”klistra in det”). – Görs med tangentkombinationen ctrl-x för klipp och ctrl-v för klistra in (motsvarande på Macintosh). – Beteckningen klipp-och-klistra och tangentbordskommandona kom 1984 med den första Macintoshen, och är sedan dess en självklar funktion i alla operativsystem med grafiska användargränssnitt. – Funktionen förutsätter att operativsystemet har en klippbok där urklippen kan sparas. Man kan klippa i ett program och klistra in i ett annat program, förutsatt att det andra programmet kan läsa kodningen i det första. – Man kan också kopiera (ctrl-c) i stället för att klippa ut.