klocka

(clock) – i processorer: en inbyggd frekvenshållare som används för sam­ordning av arbetet i datorns olika delar. Det är en krets som producerar en signal med hög, regelbunden frekvens (se kristall­oscillator). Signalen går till datorns delar som arbetar i takt med signalen. Klockans takt kallas för klock­fre­kvens, och varje taktslag kallas för klockcykel. Datorsystem som fungerar oberoende av klockan kallas för asynkrona. – Processorns klocka, som kanske hellre borde jämföras med en metronom, ska inte förväxlas med det datorprogram som visar klockslag och datum. Den klockan får numera oftast (nästan) exakt tid över nätet, se internettid. – Läs också om smarta klockor.