klocka

(clock) – i processorer: en inbyggd frekvenshållare som används för samordning av arbetet i datorns olika delar. Det är en krets som producerar en signal med hög, regelbunden frekvens (se kristalloscillator). Signalen går till datorns delar som arbetar i takt med signalen. Klockans takt kallas för klockfrekvens, och varje taktslag kallas för klockcykel. Datorsystem som fungerar oberoende av klockan kallas för asynkrona. – Läs också om överklockning. – Processorns klocka, som kanske hellre borde jämföras med en metronom, ska inte förväxlas med det datorprogram som visar klockslag och datum. Den klockan får numera oftast (nästan) exakt tid över nätet – se internettid. – Läs också om smarta klockor.

[datorns konstruktion] [processorer] [tid] [ändrad 21 juni 2020]