KNX

en standard för hem- och fastig­hets­auto­mati­sering. (Det kallas också för intelli­genta hem eller smarta hem.) Standarden fast­ställdes 1990, och är utformad med tanke på tråd­burna system. – KNX har kritiserats för att det står i vägen för nyare, trådlösa system: KNX kan bara instal­leras av elektriker till hög kostnad jämfört med trådlösa system, och även enkla ändringar måste utföras av elek­triker. – Se knxsweden.se.

[datakommunikation] [smarta hemmet] [ändrad 29 december 2019]