kodfrys

stopp för ändringar i koden i programutveckling. Man fryser koden. Kodfrys görs när programmet ska paketeras för leverans. När det är avklarat kan man tillåta ändringar igen. Man kan också frysa koden inför testning, i synnerhet säkerhetstestning, eftersom det är viktigt att veta exakt vilket bygge av programmet som testas. – I svagare betydelse talar man ibland om kodfrys när det är bestämt att inga nya funktioner får läggas till. – På engelska: code freeze eller bara freeze; på svenska också: kodfrysning.

[programmering] [ändrad 9 oktober 2020]

Dagens ord: 2020-10-11