kodmorfning

(code morphing) – kodöversättning – omvandling av instruktioner från en instruktionsuppsättning till instruktioner från en annan instruktionsuppsättning. – Kodmorfning användes i Transmetas† Crusoe†‑processor för att processorn skulle kunna köra program skrivna för Intelprocessorer. Ett programmerbart skikt av mjukvara i Crusoeprocessorn översatte programinstruktioner avsedda för Intelprocessorer så att Crusoeprocessorn kunde exekvera dem.

[processorer] [ändrad 4 januari 2020]