kodmorfning

(code morphing) – teknik som används i transmetas Crusoe-processor för att göra det möjligt att köra program skrivna för intelprocessorer. Ett programmerbart skikt av mjukvara i Crusoe-processorn översätter programinstruktioner avsedda för Intelprocessorer så att Crusoeprocessorn kan exekvera dem.