kodväg

(code path) – den sekvens av instruktioner som faktiskt exekveras när ett program eller del av ett program körs. – Program har som regel ett antal hopp (”förgreningar”) där programkörningen väljer nästa instruktion bland två eller flera i enlighet med programmets regler. Men vid varje enskild körning väljer programkörningen bara en av dessa instruktioner vid varje hopp. Sekvensen av dessa val av förgrening kallas för kodvägen.

[programkörning] [19 april 2020]

Dagens ord: 2020-05-11