kontrollplanet

i nätverk: den aspekt av nätverks­utrust­ningen som har informa­tion om hur meddel­anden ska hanteras för att nå mottagaren. Det kan också innehålla regler för sållning och priori­tering av meddel­anden. Kontroll­planet samverkar med data­planet, som använder informa­tionen för att faktiskt förmedla meddel­andet till mottag­aren. – På engelska: control plane.

[nätverk] [ändrad 23 april 2020]