dataplanet

i nätverk: den aspekt av nätverks­utrust­ningen som utför de instruk­tioner som behövs för att förmedla ett medde­lande till mottag­aren. Data­planet tillämpar kommunika­tions‑protokoll. Data­planet sam­verkar med kontrollplanet som har den information som behövs för att styra meddelandet rätt. – På engelska: [the] data plane eller [the] forwarding plane.

[nätverk] [ändrad 14 november 2018]