koreografi

(choreography) – i systemutveckling: beskrivning av samspelet mellan olika program och system, till exempel utbytet av meddelanden. – Jämför med orkestrering. (Grundbetydelsen av koreografi är regi av dans.)

[systemutveckling] [ändrad 29 januari 2018]