orkestrering

(orchestration) – i it-system: automatiserad samordning av program och tjänster för utförande av en uppgift i ett datorsystem. Till exempel för att genomföra en affärs­process som inbegriper flera program. Or­kestre­ring innebär att sam­ord­ningen sker automatiskt, men inte nödvändigtvis på samma sätt varje gång. Det ska bygga på regler som är utformade med kännedom om verksamheten, processerna och etablerad praxis. – Ordet användes först när man talade om tjänste­oriente­rad arkitektur (SOA), senare också när det gäller programbehållare (containers), se container‑as‑a‑service. Ett av flera språk för att beskriva orkestrering är BPEL. – Jäm­för med koreo­grafi.

[it-system] [ändrad 8 augusti 2017]

Dagens ord: 2020-03-15