köttvärlden

(meatspace) – den fysiska världen, där män­niskor träffas ansikte mot ansikte. Kallas också för kött­rymden. – Se också IRL.

[it-liv] [ändrad 13 augusti 2020]