köttvärlden

(meatspace) – den fysiska världen där män­niskor träffas ansikte mot ansikte. Kallas också för kött­rymden. – Se också irl.