köttvärlden

(meatspace) – den fysiska världen, där människor träffas ansikte mot ansikte. Kallas också för köttrymden. – Se också IRL.

[utanför datorn] [ändrad 13 augusti 2020]