krasch

(crash) – att en dator eller ett program slutar att fungera och stängs av på grund av tekniska fel eller programfel. Vid en krasch slutar programmet eller datorn att arbeta, till skillnad mot när de hänger sig, för då jobbar de för fullt.