krypteringsparadoxen

ett argument mot förbud mot kryptering. – För att bevisa att någon har skickat krypterade meddelanden måste man visa att meddelandena verkligen är krypterade. Det kan man bara göra genom att dekryptera meddelandena. Men om polis eller underrättelsetjänst kan dekryptera meddelandena finns det ju ingen anledning att förbjuda kryptering. Och om de inte kan dekryptera meddelandena går det inte att säga ifall de verkligen är krypterade, eller bara meningslösa sifferserier. (Hittills har ingen föreslagit förbud mot att skicka meningslösa sifferserier över internet – ett sådant förbud skulle dessutom också falla under krypteringsparadoxen. En del till synes meningslösa sifferserier är dessutom mätvärden eller instruktioner till datorstyrda maskiner.) – På engelska: the encryption paradox.

[kryptering] [13 september 2021]

Dagens ord: 2021-10-11