KTLO

Keeping the lights on – ironiskt om att se till att it-systemet fungerar som det ska, men inte göra mer. Det görs inga satsningar på ny teknik eller andra förändringar. – Man talar också på svenska om att släcka bränder, vilket betyder att man löser akuta problem, men inte gör något som förebygger problem.

[förkortningar på K] [it-system] [19 november 2021]

Dagens ord: 2022-01-11