kundkännedom

i bankvärlden: skyldighet att veta vem man gör affärer med. – Banker och andra före­tag som hanterar pengar åt sina kunder är skyldiga att kontrollera att det inte handlar om penning­­tvätt eller fi­nansi­e­ring av terror­ism. – Se lag­texten (länk), sär­skilt kapitel 2. – Kravet på kundkännedom an­­vändes som mot­­argu­ment när kund­erna klagade på WyWallets† krav på registrering. – På engelska: know your customer, ofta förkortat till KYC.

[betalningar] [lagar] [ändrad 15 juli 2018]

Dagens ord: 2014-10-26