kvalitetssäkring

(quality assurance, QA) – systematisk kontroll av att en produkt uppfyller beställarens krav. Kvalitetssäkring börjar under produktutvecklingen i form av testning av prototyper på olika stadier (alfa- och betatestning) och fortsätter under produktens livslängd.

[produkter] [testning] [ändrad 20 januari 2016]