kvalitetssäkring

(quality assurance, qa) – systematisk kontroll av att en produkt uppfyller beställarens krav. Kvalitetssäkring börjar under produktutvecklingen i form av testning av prototyper på olika stadier (alfa- och betatestning) och fortsätter under produktens livslängd.