kyrillisk

(Cyrillic) – det kyrilliska alfabetet används i ryska, bulgariska, serbiska, ukrainska, vitryska och andra språk. – Go Cyrillic – om bildskärmar: bli oläslig – när skärmen fylls av obegripliga tecken; se också gremlins.

[jargong] [språk] [ändrad 7 februari 2018]