långt tankstreck

(em dash) – tecken som används i engelsk typografi för att markera—like here—inskjutna fraser i en mening (parentetiska inskott). Tecknet används inte i modern svensk typografi, utan man använder – som här – vanligt (kort) tankstreck i stället. – Se tankstreck.

[tecken] [ändrad 6 oktober 2019]