tankstreck

även: pratminus, talminus; på engelska dash. Tankstreck är ett tecken som i svensk text markerar:

  1. – anföring (i citerat tal): – Hej, sa hon;
  2. – något inskjutet – som detta – i en mening;
  3. – intervall, som i 10–20 gånger;
  4. – tre tankstreck i hakparentes [–––] markerar att ett längre avsnitt i en citerad text har utelämnats (jämför med uteslutningstecken).

– I svensk typografi skiljer vi mellan binde­streck (divis) och tank­streck (prat­minus eller tal­minus). Bindestrecket är betydligt kortare än tankstrecket, som brukar ha en längd av två tredje­dels fyrkant, alltså två tredjedelar av tecken­storleken. Tankstreck används också på svenska som minustecken. Långt tankstreck används inte längre i svensk typo­grafi. – På skriv­maskiner fanns bara bindestreck, så man använde bindestreck plus ordmellanrum i stället för tankstreck. I engelsk maskin­skrivning använde man ofta två bindestreck för att markera pratminus, men så har man aldrig gjort i Sverige. – Tyvärr finns inte prat­minus lätt åtkomliga på datortangent­bord, men man kan ändå skriva dem genom att använda en kombination av tangenttryckningar.

– I engelsk typografi använder man två olika tankstreck:

  1. – kort tankstreck, en dash, är samma tecken som svenskt tankstreck. Det används för att markera intervall (ten–twenty), men det används inte för att markera anföring. (Benämningen en dash betyder att tecknet är en halv fyrkant, på engelska en space, långt, men i realiteten brukar tecknet vara bredare än så; en står för bokstaven n);
  2. långt tank­streck (em dash) används—like this—för att markera inskjutna fraser. (Em står för bokstaven m);
  3. – det förekommer också en tredje variant, figure dash, som har samma bredd som en siffra (närmare bestämt samma bredd som en siffra i typsnitt för tabellsättning, där alla siffror är lika breda), och som används i telefonnummer.

[tecken] [ändrad 17 juli 2021]