Latin-1

vanligt namn på en standard för kodning av bokstäver och andra tecken från 28 språk som använder det latinska alfabetet. – Latin‑1 omfattar 191 bokstäver, bland annat alla bokstäver som används i svenska, danska och norska och 25 andra språk (givetvis engelska). Däremot saknas några ovanliga bokstäver som används i en del andra språk, bland annat i franska och finska. (Denna brist brukar gå att lösa i praktiken.) – Latin‑1 heter officiellt ISO/IEC 8859‑1, och kodas med åtta bitar. Det stand­ard­ise­rades 1985 och är fortfarande den förvalda teckenkodningen i många samman­hang. Men det kompletteras ofta med andra kodningar som har de bok­stäver och tecken som saknas. –Det finns en hel serie kodningar som heter Latin-1, Latin-2 och så vidare. – Främsta konkurrenten är kod­ningar som är baserade på Unicode. – Läs mer i Wikipedia.