Latin-2

vanligt namn på en standard för kodning av bokstäver och andra tecken från 14 språk som använder det latinska alfabetet. – Latin‑2 omfattar teckenuppsättningar som används i öst- och centraleuropeiska språk samt i turkmenska. Det kan också användas för tyska. – Latin‑2 heter officiellt ISO/IEC 8859‑2, och kodas med åtta bit. Det är ett alternativ till den vanligaste kodningen för språk som använder det latinska alfabetet, nämligen Latin‑1, som saknar en del tecken som finns i Latin‑2. – Läs mer i Wikipedia.

[standarder] [tecken] [ändrad 11 oktober 2016]