LDAP

lightweight directory access protocol – en förfrågningstjänst för kataloguppgifter på internet. Det är ett distribuerat system för att tillhandahålla uppgifter om personer, nätverk och tjänster för de som behöver dem. LDAP är en bantad version av DAP, avsedd främst för persondatorer. När det lanserades på 1990‑talet konkurrerade det med whois++. Senaste versionen specificerades 2006 i RFC 4511, se här. – Läs mer i Wikipedia.

[förkortningar på L] [internet] [rfc][ändrad 3 februari 2018]