ldap

lightweight directory access protocol – för­fråg­nings­tjänst för kata­log­upp­gifter på inter­net. Det är ett distribuerat system för att tillhandahålla uppgifter om personer, nätverk och tjänster för de som behöver dem. Ldap är en bantad version av dap, avsedd främst för person­datorer. När det lanserades på 1990-talet konkurrerade det med whois++. – Läs mer i Wiki­pedia* (länk).