WHOIS

ett system som gör att man kan ta reda på vem som är innehavare av en domän på internet. – WHOIS består dels av ett protokoll som man använder för att begära informationen, dels av databaser med informationen. Informationen tillhandahålls av den som har registrerat domänen (registrator). En webbsida där man kan göra WHOIS‑kollar finns på who.is. – Efter införandet av Dataskyddsförordningen (GDPR) har WHOIS ansett sig tvunget att dölja vissa uppgifter. – En uppföljare till WHOIS, WHOIS++, är avvecklad, men WHOIS är fortfarande i bruk. – Läs mer om WHOIS på ICANN:s webbsidor: länk.

[domäner] [ändrad 21 juni 2018]