LDL

”Let’s discuss live!” – ofta underförstått: det här är för känsligt för att diskutera med e‑post. – Jämför med F2F och IRL.

[nät- och sms-språk]