LDPA

lightweight document printing application – ett proto­koll för ut­skrifter över internet, före­slaget 1966 av Novell. Det slogs senare samman med ett liknande proto­koll, HTPP (hyper­text printing proto­col), till IPP (inter­net printing proto­col).

[förkortningar på L] [sammanslaget] [skrivare] [ändrad 11 november 2018]