ledtid

ofta: tid från beställning till leverans – leveransledtid. Mer allmänt: tiden från igångsättning av ett förlopp till att resultatet är klart. – På engelska: lead time. – Jämför med marknadsledtid (time‑to‑market).

[företag och ekonomi] [innovation och produktion] [ändrad 2 oktober 2018]